Lokalklubb: Sydsvenska

Bankgiro: 109-0208

Hemsida:   www.sydsvenskabeagleklubben.se  

Styrelse, jaktprovsansvarig, utställningsansvarig, avelsråd och spårprovsansvarig:

 

  

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Ordförande

Ingemar Zentio 

0730-719007

ingemarzentio@gmail.com

Kassör

Ann-Christin Wikander

070-598 65 87 kassor@sydsvenskabeagleklubben.se   

Sekreterare/v.ordf.

Folke Johansson

070-571 00 98

johanssonfolke51@gmail.com

Ledamot

Christa Edvardsson

070–5440735

christa@topattractions.se

Ledamot

Patrik Persson

070-3535804

patrik.p.hva@gmail.com

Ledamot

Peter Landsjö

070-3594071

peterlandsjo@gmail.com

Suppleant

Carina Arvidsson

070-817 06 03

carina.arvidsson@ebm.gu.se

Suppleant

Andreas Herbertsson

0709–267566

andreas@jkbt.nu

Suppleant Camilla Albertsson 0730-697923 Camilla.albertsson66@.gmail.com
 

Jaktprovsansvarig

Patrik Persson

Se ovan

Se ovan

Utställnigsansvarig

Christa Edvarsson

Se ovan

Se ovan

Spårprovsansvarig

Christa Edvardsson

Se ovan

Se ovan

Avelsråd

Ingemar Zentio

Se ovan

Se ovan

 

På länken nedan finns en blankett i pdf som ni fyller i när ni begär ut körersättning eller ersättning för andra utlägg.

Fyll i berörda fält, spara som pdf och skicka till; kassor@sydsvenskabeagleklubben.se

Rese-/arvodesräkning

Årsmötes protokoll SsBlK

Styrelseprotokoll SsBlK