Lokalklubb: Sydsvenska

Bankgiro: 109-0208

Hemsida:   www.sydsvenskabeagleklubben.se  

Styrelse, jaktprovsansvarig, utställningsansvarig, avelsråd och spårprovsansvarig:

 

 

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Ordförande

Ingemar Zentio 

0730-719007

ingemarzentio@gmail.com

Kassör

Ann-Christin Wikander

070-598 65 87
 

kassör@sydsvenskabeagleklubben.se

Sekreterare/v.ordf.

Folke Johansson

070-571 00 98

johanssonfolke51@gmail.com

Ledamot

Christa Edvardsson

070–5440735

christa@topattractions.se

Ledamot

Patrik Persson

070-3535804

patrik.p.hva@gmail.com

Ledamot

Peter Landsjö

070-3594071

peterlandsjo@gmail.com

Suppleant

Carina Arvidsson

070-817 06 03

carina.arvidsson@ebm.gu.se

Suppleant

Andreas Herbertsson

0709–267566

andreas@jkbt.nu

SuppleantCamilla Albertsson0730-697923Camilla.albertsson66.gmail.com
 

Jaktprovsansvarig

Patrik Persson

Se ovan

Se ovan

Utställnigsansvarig

Christa Edvarsson

Se ovan

Se ovan

Spårprovsansvarig

Christa Edvardsson

Se ovan

Se ovan

Avelsråd

Ingemar Zentio

Se ovan

Se ovan