SsBlK, DOMARKONFERENS 2021
Sydsvenska Beagleklubben hade i år valt att ha en domarkonferens den 12 september. Kommissarien Patrik Persson hade kallat ihop till mötet. Bengt Eriksson hade fixat provmarkerna, Hofs Gård med fina jaktmarker strax utanför Värnamo, som välvilligt hade lånats ut av Gösta Gustafsson som även var vägvisare på markerna. Bengt hade också ordnat med både korvar, bröd, senap och ketchup att förtära efter återkomst från hundsläppet.

Övningen hade samlat totalt 10 personer (inkl. vägvisare), vilka förutom vägvisaren utgjordes av två domarelever (glädjande) och sju domare (tyvärr enbart sex stycken av klubbens egna domare). Vi samlades på morgonen och åkte gemensamt ut till provmarkerna där vi sedan släppte Patriks tik Utvängs Allez Tyra.

Planen var att Tyra skulle hitta och driva en hare och domarna skulle bedöma drevet. Vädret under tidig morgon hade bjudit på en del regn och det skvätte fortfarande en del när Tyra släpptes. Trots blötan lyckades tiken så småningom att få fart på en hare som strax efter upptaget sågs av delar av domargänget. Troligen på grund av diverse störningar, bl.a. en stor flock tranor på en stubbåker där drevet gick över, så fick Tyra problem och lyckades efter ett relativt kort drev inte resa om haren. Efter ett längre, resultatlöst, arbete på tappten beslöts att föraren skulle koppla tiken och provet avslutades. Efter återsamling gicks dagens jakt igenom och en gemensam bedömning gjordes av de egenskaper som var möjliga att bedöma efter denna relativt korta jakt. Därefter gjordes en generell genomgång/diskussion om protokollskrivning och om regelverkets olika moment. En hel del intressanta frågeställningar berördes. Avsikten med detta är att alla domare ska ha en så enhetlig och likartad bedömning som möjligt.

Deltagarna i konferensen var nöjda med årets övning och samtliga var eniga om betydelsen av att ha sådana träffar inför provsäsongen. Förhoppningsvis kommer klubbens alla domare att kunna delta vid kommande domarträffar! //Folke Johansson

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.
 
Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök/upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall/hörbarhet, nyansering och samarbete/lydnad efter en poängskala från 0 till 5. För att beaglen skall kunna få ett första pris på drevprov krävs det att den i Öppen klass har drivit i 90 minuter (60 minuter i Unghundsklass) och att domaren inte tilldelat den 0 poäng i någon av egenskaperna.
 

Anmälningsavgift 700 kr, varav 500 betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande sätts in på klubbens bankgiro, 109-0208 alternativt via Swish nr 123 074 50 26 (Uppge hundens reg nr och ange ”drevprov”).