Anmälningsformulär till klubbens drevprov

Anmälningsavgift 700 kr, varav 500 betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande sätts in på klubbens bankgiro, 109-0208 alternativt via Swish nr 123 074 50 26 (Uppge hundens reg nr och ange ”drevprov”).

Drevprovsresultat i SsBlK 2021-2022

Sydsvenska beagleklubbens vinterprov 2022
Sydsvenskas vinterdrevprov den 17 och 18 januari 2022 fick även denna vinter genomföras på ett lite annat sätt än vad som var avsikten från början. Detta på grund av att pandemin återigen gjorde att det inte var lämpligt att samla ihop folk på ett och samma ställe. Vi beslöt att provet skulle genomföras i klubbens hela verksamhetsområde och att, om antalet anmälda blev för många, klubbens egna medlemmar skulle beredas plats i första hand. När anmälningstiden gått ut hade det kommit in 16 anmälningar och samtliga kunde beredas plats. Av olika skäl så föll 2 st ekipage ifrån så det slutliga antalet startande blev 14 st (8 tikar och 6 hanar), varav 3 st kom från andra LA. Natten mot den 17 januari blåste det mycket kraftigt över hela Götaland och vinden ven även under större delen provdagen. Den 18 januari var det i stort sett vindstilla och minusgrader. På grund av diverse stormskador fick ett av proven den 17 januari flyttas till den 19. Och då var det ungefär samma vädertyp som den 17! Av de fjorton startande ekipagen gick sju stycken till pris, tre på Hare och 4 på Rådjur. 

SE41274/2019 Östra Hults Cita utsågs av kollegiet till PROVETS BÄSTA HUND, Stort Grattis!!

SE22775/2019 Utvängs Eley tog vid provet även sin 3:e haretta och ägaren Björn Åkesson-Björling kan nu ansöka om Championat för henne, precis som han efter förra årets Vinterprov kunde göra för Utvängs Belladonna som är mamma till Eley! Stort Grattis även till Björn. På bilden till vänster nedan poserar en stolt Björn med Eley och domare Peter Landsjö. På den andra bilden syns en stolt hundägare (och tillika domarelev) Daniel Brickman med sin tik Maliwicks Hot N Cold efter avslutat prov hos Markus Karlsson.
Som vanligt riktar klubben ett stort tack till alla som bidragit till att arrangemanget fungerat på ett bra sätt

Provet sammanfattas:

Sydsvenska beagleklubbens höstprov 2021
Den 7-9 november var det äntligen dags för Sydsvenska beagleklubbens ordinarie höstprov i Bottnaryd igen efter förra årets uppehåll. Proven hölls på den fantastiska lägergården Brittebo där vi hade tillgång till såväl ett större hus med väl tilltaget kök och matsal som egna stugor till var och en av de startande. Intresset var stort, proven blev snabbt fulltecknade och trots ett par sena avhopp kom tio hundar till start.
På kvällarna samlades vi för gemensamma middagar med givande samtal och diskussioner rörande jakt och jaktprov och givetvis också om väderrapporter och vädrets möjliga påverkan på kommande resultat. Första kvällen dök fler beagleintresserade än de startande upp och vi blev sammanlagt 14 stycken. Trevligt!
Måndagen bjöd på svåra förhållanden, sent på morgonen frös det på. Trots detta lyckades unghunden Koppargruvans Leja erövra ett förstapris på hare i unghundsklass till ägaren Erik Härna Johanssons glädje. Hon blev därmed bästa hund under första dagen. En annan som gladdes var Eriks far Sören Johansson (tidigare engagerad i SsBlK:s styrelse och som drevprovsdomare). Han hade glädjen att få se haren passera på nära håll med Leja strax efter, som tur var hade han kameran redo. I filmerna ser ni hur Leja löser ett av harens avhopp på ett utmärkt sätt under prisdrevet.
Tisdagens bästa prestation stod Sjöhorvans Bella för, hon drev 1:a + 2:a på  hare och blev därmed provets bästa hund. Hennes stolta ägare och hundförare är Rustan Lindgren. Vi i Sydsvenska beagleklubben önskar stort grattis!
Övriga hundar som gick till pris var Björknä Nille och Sahejo`s Cookie Dough båda med 3:a Rå, grattis!
Stort tack till domarna Bo, Folke, Göte, Bengt, Peter, och Björn, till Andreas som fixade provrutorna och till Fredrik som fixade provmark och var vägvisare.

Nedan två korta filmklipp från Koppargruvans Lejas 1:a pris (unghundsklass) drev på Jönköpingsprovet

Niklas Juntikka och Målens Filur deltog som klubbens representant på Har SM 2021.
Efter en lång resa till Norrbotten så blev resultatet ett tredje pris första dagen och ett första pris andra dagen. Resultatlista från SM nedan.

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.
 
Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök/upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall/hörbarhet, nyansering och samarbete/lydnad efter en poängskala från 0 till 5. För att beaglen skall kunna få ett första pris på drevprov krävs det att den i Öppen klass har drivit i 90 minuter (60 minuter i Unghundsklass) och att domaren inte tilldelat den 0 poäng i någon av egenskaperna.