Sydsvenska Beagleklubben kommer att arrangera Har-SM 21-22 november 2022

Region Syd och Mitt har rätt att skicka vardera 3 ekipage, Region Norr-Syd 2 ekipage och Region Norr-Nord  1 ekipage till provet. Info om deltagande hundar presenteras här senare under hösten när uttagningarna är klara.
 

 Våra sponsorer (listan fylls på allt eftersom nya sponsorer tillkommer)

Fotograf Irène Landsjö
Photo Art and History

Landsjös Entreprenad

Östra Hults Kennel

Klevalidens Kennel

Målens Kennel

Hebbelyckans Kennel

Ansarebos Kennel

Utvängs Kennel

Norhamns Kennel

Trökans Kennel

Mäenpääs Kennel