Anmälningsavgift 710 kr, varav 500 betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande avgift 210 kr, betalas i samband med anmälan via SKK Start.

Drevprovsresultat i SsBlK 2022-2023

Sammanställning 2022-23
Sammanställning drevprov 2022-23

Följande idnummer gäller för att anmäla drevprov i SKK Start.

PROV ID     PROV
#60               Oktober
#63               Höstprov
#67                November
#68               December
#69               Januari
#70               Februari
#71                Vinterprov

Anmäl enligt SKK Start instruktion för hundägare

DREVPROVCHAMPIONS 2022-2023

Snillabyggets Lolo, ägare Ingemar Zentio
Lolo startade 2 februari med Niklas Juntikka som domare. Efter 90 minuters drev på hare blev Lolo jaktchampion SE J(Kombi) CH med 29 egenskapspoäng.

Flatterhaft-Be-A-Bear, ägare Elisabeth Jönsson
"Stubben" startade vid två tillfällen under januari månad och lyckades med bedriften att prestera 1+1 Rådjur vid båda tillfällena med 26 respektive 28 egenskapspoäng och är därmed SE J(RÅ)CH. Det var Ingemar Zentio och Bengt Eriksson som dömde tiken.

Vistenas Freja, ägare Folke Johansson 
Freja startade 29 januari med Ingemar Zentio som domare. Freja lyckades med att driva sin hare i 90 minuter med 3o egenskapspoäng och hon är därmed SE J(HA)CH

Sjöhorvans Saga, ägare Bo Ydrestrand
Saga startade 9 december 2022  och Göte Roman var domare, Saga lyckades att få 1+3 hare den dagen och var därmed SE J(HA)CH med 31 egenskapspoäng.

Trökans Pixi, ägare Bengt Eriksson
Pixi startade 19 december 2022 med Ingemar Zentio som domare. Trixi lyckades också med att 1+3 hare med 37 egenskapspoäng och hon är därmed SE J(HA)CH

Östra Hults Bosse, ägare Erik Lindau
Bosse startade på årets (2022) näst sista dag och blev därmed SE J(HA)CH efter att ha drivit sin hare till ett första pris med 32 egenskapspoäng. Domare denna dag var Alexander Fritz.

SsBlK - VINTERPROV 2023
 
Sydsvenskas vinterdrevprov genomfördes i år i klubbens hela verksamhetsområde under perioden 16-20 januari 2023.
När anmälningstiden gått ut hade det kommit in 12 anmälningar och samtliga kunde beredas plats. Det myckna regnandet under veckorna innan provet gjorde att det var tämligen blött i markerna på många håll i vårt område. Som tur var blev det en viss förbättring med lite torrare väder under början av provveckan. I de nordligaste provmarkerna var det även en del snö som kommit under senare delen av veckan.
 Av de tolv startande ekipagen gick 9 stycken till pris, 7 på Hare (varav 3 ekipage med minst förstapris) och 3 på Rådjur (2 ekipage med minst förstapris).
SE47018/2020 Maliwicks Hot N Cold (kallad ”Luna”) med ägare Danne Brickman utsågs av kollegiet till vinnare av vandringspris för Vinterprovet
och blev tillika PROVETS BÄSTA HUND, Stort Grattis!!

Som vanligt riktar klubben ett stort tack till alla som ställt upp som domare och ordnat provmarker och därigenom bidragit till att arrangemanget fungerat på ett bra sätt!
Vid provet med Johnny Svenssons hund Milo den 18 januari deltog även domaraspiranten Niklas Juntikka och kunde efter genomfört kollegium titulera sig Drevprovsdomare!
// Folke Johansson

Här ses en nöjd och glad Danne med Luna efter avslutat prov.

16 jan, Fredrik och McHaire Top of  the Pops (1 Rå, Ukl)

18 jan, Milos förare Johnny i samspråk med domaraspirant Niklas

19 jan, Folke och Vistenas Freja (1 Ha/Ökl)

20 jan, domare Bosse, hundägare Bengt och haren.
Trökans Pixi (1 Ha/Ökl) hade bra koll på var haren höll hus

Haren

20 jan, Björn och Fixa (2+2 Ha/Ukl)

Sydsvenska Beagleklubbens Höstprov 2022

Klubbens höstprov 2022 genomfördes under första veckan av november. Patrik Persson var kommissarie och Folke Johansson fullmäktige vid provet.
Klubben hade i år gett deltagarna möjlighet att starta inom klubbens hela verksamhetsområde, bl. a. med tanken att det på grund av de ökade reskostnaderna kanske skulle samla lite flera deltagare. Tyvärr blev det inte speciellt många flera startande på grund av denna möjlighet, 7 startande varav 3 
kom från vår egen klubb… 
Målens Filur vann Vpr och Trökans Pixi blev provets bästa hund. Stort Grattis!
Provet sammanfattas i tabellen till höger. 

 SsBlK, DOMARKONFERENS 2022
Sydsvenska Beagleklubben hade i år valt att ha domarkonferenser vid två tillfällen: en digital den 8 september och en praktisk med hundsläpp den 11 september.
Kommissarien Patrik Persson hade kallat ihop till båda evenemangen.  
 
Digitalt möte 8 september
Detta möte hade samlat 12 personer, 10 domare och 2 elever/aspiranter. De nya reglerna gicks igenom och diskuterades. Speciellt fokus lades på de nyheter som finns i det nya regelverket i förhållande till tidigare regelverk.
Utöver detta gjordes även en genomgång av det nya redovisningssystemet, SKK Start, som kommer att användas under kommande säsong. Deltagarna tilldelades efter genomgången varsin ”övningshund” som de enskilt skulle öva sig på att ta fram ett drevprovsprotokoll.
 
Möte med hundsläpp 11 september
Bengt Eriksson hade fixat provmarkerna, Hofs Gård med fina jaktmarker strax utanför Värnamo. Provmarken hade lånats ut av Gösta Gustafsson som även var vägvisare under dagen. Bengt hade också ordnat med både korvar, bröd, senap och ketchup att förtära dagen.
Övningen hade samlat totalt 8 personer, vilka förutom vägvisaren utgjordes av en domarelev och sex domare (tyvärr enbart fem stycken av klubbens egna domare).
Vi samlades på morgonen och åkte gemensamt ut till provmarkerna där vi sedan släppte Niklas Juntikkas hund Målens Filur.
Vädret verkade för de mänskliga sinnena vara ganska gynnsamt, lite regn hade fallit under natten och det var mycket svaga vindar. 
Hunden lyckades efter en knapp halvtimmes slagarbete få upp en hare som delar av domarlaget observerade ganska kort tid efter upptaget. Efter en ganska kort drevrepris verkade Filurhunden få problem och en ganska lång tappt uppstod. Hunden arbetade idogt på tappten men lyckades tyvärr inte att resa haren igen. Föraren beslöt då att koppla hunden och hela gänget beslöt att byta område för att göra ytterligare ett släpp.
Även det andra släppet resulterade i upptag av hare som sågs efter ganska kort tid, men tyvärr lyckades hunden inte få till något längre drev. Troligen är det så att det vi människor bedömer som gynnsamma förhållanden inte alls upplevs på samma sätt för en hund….
Under detta andra släpp och även efteråt diskuterade domargänget dagens jakter och en gemensam diskussion/bedömning gjordes av de egenskaper som ska poängsättas enligt regelboken. Det var stor enighet om att det som bedöms vid våra drevprov på bästa och ärligast möjliga sätt ska återspegla vad provhunden presterat under dagen, detta med tanke på att drevprovens syfte är att främja aveln.
 
De ovan nämnda matvarorna konsumerades med god aptit innan mötet avslutades.
//Patrik Persson & Folke Johansson 

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.
 
Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök/upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall/hörbarhet, nyansering och samarbete/lydnad efter en poängskala från 0 till 5. För att beaglen skall kunna få ett första pris på drevprov krävs det att den i Öppen klass har drivit i 90 minuter (60 minuter i Unghundsklass) och att domaren inte tilldelat den 0 poäng i någon av egenskaperna.