Anmälningsavgift 710 kr, varav 500 betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande avgift 210 kr, betalas i samband med anmälan via SKK Start.

Drevprovsresultat i SsBlK 2022-2023

 Prislista 2022-23
 

Protokoll 2022-23
 

Vårt Oktoberprov har nr #60 i SKK Start.
Anmäl enligt SKK Start instruktion för hundägare

SsBlK, DOMARKONFERENS 2022
Sydsvenska Beagleklubben hade i år valt att ha domarkonferenser vid två tillfällen: en digital den 8 september och en praktisk med hundsläpp den 11 september.
Kommissarien Patrik Persson hade kallat ihop till båda evenemangen.  
 
Digitalt möte 8 september
Detta möte hade samlat 12 personer, 10 domare och 2 elever/aspiranter. De nya reglerna gicks igenom och diskuterades. Speciellt fokus lades på de nyheter som finns i det nya regelverket i förhållande till tidigare regelverk.
Utöver detta gjordes även en genomgång av det nya redovisningssystemet, SKK Start, som kommer att användas under kommande säsong. Deltagarna tilldelades efter genomgången varsin ”övningshund” som de enskilt skulle öva sig på att ta fram ett drevprovsprotokoll.
 
Möte med hundsläpp 11 september
Bengt Eriksson hade fixat provmarkerna, Hofs Gård med fina jaktmarker strax utanför Värnamo. Provmarken hade lånats ut av Gösta Gustafsson som även var vägvisare under dagen. Bengt hade också ordnat med både korvar, bröd, senap och ketchup att förtära dagen.
Övningen hade samlat totalt 8 personer, vilka förutom vägvisaren utgjordes av en domarelev och sex domare (tyvärr enbart fem stycken av klubbens egna domare).
Vi samlades på morgonen och åkte gemensamt ut till provmarkerna där vi sedan släppte Niklas Juntikkas hund Målens Filur.
Vädret verkade för de mänskliga sinnena vara ganska gynnsamt, lite regn hade fallit under natten och det var mycket svaga vindar. 
Hunden lyckades efter en knapp halvtimmes slagarbete få upp en hare som delar av domarlaget observerade ganska kort tid efter upptaget. Efter en ganska kort drevrepris verkade Filurhunden få problem och en ganska lång tappt uppstod. Hunden arbetade idogt på tappten men lyckades tyvärr inte att resa haren igen. Föraren beslöt då att koppla hunden och hela gänget beslöt att byta område för att göra ytterligare ett släpp.
Även det andra släppet resulterade i upptag av hare som sågs efter ganska kort tid, men tyvärr lyckades hunden inte få till något längre drev. Troligen är det så att det vi människor bedömer som gynnsamma förhållanden inte alls upplevs på samma sätt för en hund….
Under detta andra släpp och även efteråt diskuterade domargänget dagens jakter och en gemensam diskussion/bedömning gjordes av de egenskaper som ska poängsättas enligt regelboken. Det var stor enighet om att det som bedöms vid våra drevprov på bästa och ärligast möjliga sätt ska återspegla vad provhunden presterat under dagen, detta med tanke på att drevprovens syfte är att främja aveln.
 
De ovan nämnda matvarorna konsumerades med god aptit innan mötet avslutades.
//Patrik Persson & Folke Johansson 

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.
 
Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök/upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall/hörbarhet, nyansering och samarbete/lydnad efter en poängskala från 0 till 5. För att beaglen skall kunna få ett första pris på drevprov krävs det att den i Öppen klass har drivit i 90 minuter (60 minuter i Unghundsklass) och att domaren inte tilldelat den 0 poäng i någon av egenskaperna.