Drevprovsregler, protokoll och statuter hittar du längst ner på sidan!

Anmälningsavgift 710 kr, varav 500 betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande avgift 210 kr, betalas i samband med anmälan via SKK Start.

Enbart RR-prov:
Anmälningsavgift 350 kr, varav 300kr betalas direkt till domaren och 50kr till klubben (bankgiro eller Swish, OBS! ange hundens namn + RR). 
RR-prov tillsammans med DrevProv:
Anmälningsavgift 910 kr, varav 700kr betalas direkt till domaren och 210kr till klubben (bankgiro eller Swish, OBS! ange hundens namn + RR).

Drevprovsresultat i SsBlK 2023-2024

 Prislista 2023-24
#395 September
#399 Oktober
#501 Regionuttagning
#400 November
#401 Höstprovet
#402 December
#403 Januari
#404 Vinterprovet
#405 Februari

Sammanställning 2023-24
Sammanställning drevprov 2023-24

Följande idnummer gäller för att anmäla drevprov i SKK Start.

PROV ID     PROV

#395               September
#399               Oktober
#400              November
#401              Höstprovet
#402              December
#403              Januari
#404              Vinterprovet
#405              Februari

Grattis till Sjöhorvans Saga med ägare Bo Ydrestrand.
Vinnare av Har-SM 2023!

Trökans Pixi

DREVPROVCHAMPIONS 2023-2024

SE J(Rå)CH SE28402/2021 Stigsjödalens Leon (Boss), ägare Björn Sigvardsson
Boss tog sitt championat på tre drevprovsstarter. Imponerande!
3+1 Rådjur med 34 EP domare Göte Roman.
1+1 Rådjur med 32 EP domare Bengt Eriksson.
1 Rådjur med 34 EP domare Alexander Fritz.

SE J (Ha)CH SE35513/2021 Utvängs Fixa, ägare Björn Åkesson-Björling, Fixa är Björns 7:e champion!

1 Hare UKL 29 EP domare Jan-Olof Ericson
1 Hare 29 EP domare Göte Roman
1+2 Hare 27 EP domare Patrik Persson 

Domargänget lyssnar och väntar… 
 

 SsBlK, DOMARKONFERENS 2023
Sydsvenska Beagleklubbens domarkonferens genomfördes i år den 2 september. Patrik Persson hade kallat ihop till mötet och Bengt Eriksson hade fixat provmarker och korvar med tillbehör att förtära efter genomfört hundsläpp. Övningen genomfördes på Hofs Gård med fina jaktmarker strax utanför Värnamo, vilka för 3:e året i följd hade lånats ut av Gösta 
Gustafsson som även var vägvisare på markerna.
Totalt 9 personer (inkl. vägvisaren) deltog, vilka förutom vägvisaren utgjordes av åtta domare (sex stycken av klubbens egna domare samt en från vardera Basset- resp  Dreverklubbarna). Vi samlades på morgonen och åkte gemensamt ut till provmarkerna där vi sedan vid 7-tiden släppte Folkes tik Vistenas Freja. 
Vädret verkade för de mänskliga sinnena att vara gynnsamt, runt 10 grader och bra fukt i marken. Avsikten var att Freja skulle hitta en hare och driva densamma så att domarna fick underlag för att bedöma drevet. Tiken lyckades så småningom att få fart på en hare som strax efter upptaget sågs av hundföraren. Av någon anledning gick drevet inte precis ”som på räls”, när domarna hade noterat ca 8–10 minuters drev fick tiken tappt invid en väg. Efter ett längre, resultatlöst, arbete på tappten beslöts att föraren skulle koppla tiken och provet avslutades. Efter återsamling, där det intogs korv och fika, gicks dagens jakt igenom och en  gemensam bedömning gjordes av de egenskaper som var möjliga att bedöma efter denna korta jakt. Dessutom gjordes innan dagen avslutade en generell genomgång/diskussion dels om frågor rörande drevprov och bedömningar och dels om mera allmänna frågor rörande våra kära hundar.

Genomgång efter provets slut

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att vi inom Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra drevprov. Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.
 
Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer egenskaperna sök/upptag, väckning på slag, drevarbete, väckning på tappt, skall/hörbarhet, nyansering och samarbete/lydnad efter en poängskala från 0 till 5. För att beaglen skall kunna få ett första pris på drevprov krävs det att den i Öppen klass har drivit i 90 minuter (60 minuter i Unghundsklass) och att domaren inte tilldelat den 0 poäng i någon av egenskaperna.