Sydsvenska Beagleklubben.

På hemsidan finns infomation om klubbens genomförda och kommande aktiviteter.

Info om inställda utställningar 2021  p.g.a. Covid-19

Tyvärr har vi tvingats  ta beslutet att ställa in utställningen i Broby 

Klubben kommer att arrangera en *exteriörbedömning  19 Juni i Åkulla.
  Möjligheten att anmäla till exteriörbedömningen finns nu utlagd under utställningar.


* Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett
exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Det är
viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras.